Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Ko ngā whanaungatanga i waenga i te matataunga reo Māori me tōna whakamahinga

View this page in English

E tirotiro ana tēnei wāhanga ki ngā whanaungatanga i waenga i te matatau ki te reo Māori me te nui o te whakamahinga o te reo i te kāinga me ētahi atu wāhi i waho o te kāinga.

He tuku kōrero hou a Te Kupenga e hono ana i te matataunga o te reo ki tōna whakamahinga. He mea nui te whakamahinga o te reo Māori i ngā wāhi maha mō te noho matatau i te reo.

Ka pā ngā tatauranga katoa i tēnei pūrongo ki te katoa o te taupori o Aotearoa i kī rātau he mātāwaka Māori rātau he 15 tau, neke atu rānei te pakeke. Kei roto hoki i ngā tatauranga mō te whakamahinga o te reo Māori i roto me waho o te kāinga ko ngā Māori 213,000 i kī he ruarua noa iho ngā kupu, rerenga kōrero reo Māori e mōhio ana rātau, ā, ka whakarōpūhia rātau he kore whakamahi i te reo.

He whanaungatanga tō te matataunga kōrero teitei ki te whakamahinga nui ake o te reo

Ko ngā Māori he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te kōrero i te reo Māori (106,500 tāngata), he nui ake te whakamahinga o te reo i te kāinga ki ērā kāore i tino pai te kōrero i te reo (151,000 tāngata). Tata ki te 85 ōrau o ngā Māori i ngā rōpū matatau teitei ake e toru he kōrero Māori i ētahi wā i te itinga rawa i te kāinga, ā, he 58 ōrau anake o te hunga whai reo māmā noa iho (kāore e tino pai te reo).

Ka piki te nui o te whakamahinga o te reo Māori i te kāinga me te matataunga. He nui ake te whakamahinga ake o te reo e te hunga he pai rawa atu te reo kōrero. O te hunga he pai rawa atu te reo, 45 ōrau o rātau he whakamahi ōrite i te reo me tētahi atu reo, nui ake rānei ki tētahi i roto i tō rātau kāinga, tae atu ki te 27 ōrau he kōrero anake i te reo, i te nuinga o te wā rānei.

O ngā Māori he pai te reo Māori (26,500), 35 ōrau he ōrite te kōrero, nui ake rānei i tētahi atu reo, tae atu ki te 8 ōrau he kōrero i ngā wā katoa, i te nuinga o te wā rānei.

Ahakoa te matatau, ko te tikanga e kōrerohia ana te reo Māori i te kāinga i ētahi wā.

I waho o te kāinga, ko ngā Māori he pai rawa atu te reo Māori ko te tikanga ka tino nui ake te whakamahinga o te reo. Ko te nuinga o tēnei rōpū (52 ōrau) he reo Māori te katoa, te nuinga rānei o te reo kōrero i tētahi wāhi i waho o te kāinga. He rerekē tēnei mai i ērā he pai, he āhua pai rānei te kōrero, ā, ko te nuinga he kōrero Māori i ētahi wā anake.

Ko ngā Māori he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te kōrero i te reo Māori, he nui ake tā rātau whakamahi i te reo i waho i te kāinga tēnā i roto. Engari, mō rātau he reo māmā anake tō rātau he tino rerekē tēnei – 53 ōrau i kōrero Māori i ētahi wā i waho o te kāinga, ā, he 58 ōrau i whakamahi i te reo i te kāinga.

Kauwhata, Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia ana i te kāinga, i waho o te kāinga, mā te taumata o te kaha, Pipiri–Hereturikōkā 2013.

Kei te kaha o te matataunga te nui o te reo Māori e kōrerohia ana i te kāinga

Kei te kaha o ngā taumata matataunga me te whai wāhi o ngā tamariki te nui o te reo Māori e whakamahia ana i te kāinga. O ngā whanaungatanga katoa i te kāinga, ko te Māori, ahakoa te matatau, he nui ake te kōrero i te reo ki ā rātau tamariki kōhungahunga.

Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia i te kāinga
Nā te tangata e kōrerohia atu me te taumata matatau
Pipiri–Hereturikōkā 2013  
Ko te taumata matatau o te
kōrero Māori
 
Ko te nui o te reo Māori
e kōrerohia i te kāinga
 
Ko te tangata e kōrerohia atu 
Kōhungahunga  Tamaiti
kura tuatahi
Tamaiti
kura tuarua
Matua       Hoa      
rangatira
Ōrau (%) 
He pai rawa atu/ he pai  Katoa/nuinga/ōrite(1)  48.1  40.9  38.2 31.9*  26.5 
Ētahi  45.1  49.2 51.2 45.6  51.5 
Kore  6.8**   10.0** S 22.5*  22.0* 
He āhua pai  Katoa/nuinga/ōrite(1)  23.1*  24.2   13.5** 16.1  15.4* 
Ētahi  68.8  66.9  70.8 57.1  56.9 
Kore  8.1**  8.9**   15.7** 26.8  27.7 
Kāore i te tino pai  Katoa/nuinga/ōrite(1)  5.6*  4.8*   5.0** 4.6*  2.7* 
Ētahi  67.9  64.7   56.2 32.5  40.3 
Kore  26.6 30.5  38.8 63.0  57.0 
1. Ōrite te reo Māori me te reo Ingarihi (tētahi atu reo rānei).
Ngā tohu:
S kua tāmia
* he 30 ōrau, neke atu rānei te hapa tīpako, engari he iti ake i te 50 ōrau
** he 50 ōrau, neke atu rānei te hapa tīpako, engari he iti ake i te 100 ōrau 

I te 27 o Hōngongoi 2015 nā mātau i whakatikangia ake ētahi taunga i te ripanga i runga nei. Kua panoni ngā ōrau mō ērā ka kōrero i te reo ‘kāore i te tino pai’ ki ā rātau kōhungahunga nā te mea i hē ētahi tau i te ripanga tuatahi mō tēnei kaupapa.

Ko te tikanga ko te hunga he pai rawa atu, he pai rānei te reo kōrero Māori ka ōrite, ka nui ake rānei te kōrero Māori ki te hunga noho me rātau tēnā ki te hunga kāore i te tino matatau.

Ko ngā Māori he itiiti nei te reo Māori he ōrite, he nui ake rānei te kōrero i te reo Māori ki ā rātau tamariki kōhungahunga anake, ā, he tino iti ake te nui o te kōrero ki ētahi atu i roto i tō rātau kāinga.

Ko te hunga matatau ake he nui ake te kōrero i te reo Māori i waho o te kāinga

He whanaungatanga tō te nui ake o te whakamahinga o te reo Māori i waho o te kāinga ki ngā āhuatanga ahurea Māori me te matataunga.

E whā ngā wāhanga matua i waho o te kāinga e tino kōrerohia te reo Māori: i ngā mahi karapu, ā-rōpū rānei pēnei i te kapahaka, te āwhina i te kura, te haere ki ngā hui, me ngā wāhi whakapono. Ko te tikanga he kaupapa ahurea tō ēnei wāhi.

Pērā anō i te whakamahinga i roto i te kāinga, ka nui haere ake te whakamahinga o te reo Māori i waho o te kāinga me te matataunga. Ko te hunga he pai rawa atu te reo kōrero ko rātau ngā mea he ōrite, he nui ake rānei te kōrerohia o te reo, ā, ko te hunga iti nei te reo Māori he iti noa te kōrero. 

Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia i waho o te kāinga
Mā te horopaki o te kōrero me te taumata matatau
Pipiri–Hereturikōkā 2013
 

Ko te taumata matatau o te kōrero Māori

 

 

Ko te nui o te reo e kōrerohia i waho
o te kāinga

Ko ngā horopaki i waho o te kāinga
Karapu, rōpū runaruna rānei Ko te āwhina i te kura Hui Mahi whakapono Ko te toro whānau/hoa Mahi Hākinakina 
Ōrau (%)
He pai rawa atu/he pai  Katoa/nuinga

 34.9

34.2 

27.1

28.5 

10.7 

18.4 

6.0** 

 Ōrite(1)

 18.4 

19.3 

25.2 

14.9 

18.1 

12.5 

10.8*

 Ētahi

 30.5

34.3 

40.6  

37.5 

51.3  

36.3  

34.4 

 Kore

 16.3* 

12.2* 

7.1*  

19.0*  

19.9  

32.8 

48.8  

 He āhua pai  Katoa/nuinga

11.5*

9.5* 

7.0* 

11.2* 

1.0**

3.0** 

 Ōrite

21.4*

14.6 

15.7 

11.9* 

12.4 

11.8 

10.8 

 Ētahi

44.5

51.3 

59.7 

47.1

57.2 

39.4

30.6 

 Kore

22.6 

24.6 

17.6 

29.8 

29.5 

45.8 

57.5 

 Kāore i te tino pai Katoa/nuinga 

3.9** 

1.7** 

2.7** 

5.3** 

 Ōrite

6.8*

6.5* 

6.2* 

6.9** 

3.4 

2.7* 

2.1** 

 Ētahi

37.2 

41.9 

48.6 

30.2

34.1 

27.0 

15.0 

 Kore

52.0 

49.9 

42.4 

57.6 

62.3 

70.1 

82.8 

1. Ōrite te reo Māori me te reo Ingarihi (tētahi atu reo rānei).
Ngā tohu:
S kua tāmia
* he 30 ōrau, neke atu rānei te hapa tīpako, engari he iti ake i te 50 ōrau
** he 50 ōrau, neke atu rānei te hapa tīpako, engari he iti ake i te 100 ōrau
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+