Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Ko ētahi atu āhuatanga e pā ana ki te matataunga reo Māori me tōna whakamahinga

View this page in English

E titiro ana tēnei wāhanga ki te whanaungatanga i waenga i te matataunga o te reo Māori me tōna whakamahinga, me ētahi atu āhuatanga o te noho o ngā pakeke Māori.

He tuku kōrero hou a Te Kupenga e hono ana i te matataunga o te reo Māori me tōna whakamahinga, tae atu ki ngā whanaungatanga i waenga i ngā wāhanga matua o te haumitanga o te whakarauoratanga o te reo Māori – pēnei i te tuakiri ahurea, te mātauranga, me te whānau.

Ko ngā āhuatanga matua e toru o te matataunga reo Māori me tōna whakamahinga

Ko ngā tātaritanga i roto i tēnei wāhanga nō te poutārawaho e wānanga ana i ētahi o ngā wāhanga matua o te noho e pā ana ki te matataunga Māori me tōna whakamahinga.

Tirohia te āpitihanga 1: Tikanga mahi, mō ētahi atu kōrero mō tēnei poutarāwaho.

I kitea i roto i te whakamātatau i te poutarāwaho mā te tātari whanaungatanga ngāwari te hononga kaha i waenga i te matataunga reo Māori me tōna whakamahinga, me te ahurea Māori. Ko ngā ine ahurea e pā ana ki te reo ko te:

 • reo tuatahi i ākona i te tamarikitanga me te mau haere tonu
 • hiratanga o te whai wāhi ki te ao Māori
 • mōhio ki te tuakiri iwi Māori
 • whai wāhi ki ngā mahi ahurea o ēnei rā
 • tuakiri Māori anake, mātāwaka maha rānei. 

Puta noa i tēnei pūrongo e whakaatu ana ngā whanaungatanga i waenga i te matataunga reo me tōna whakamahinga, me aua ine, mā te whakamahi tatauranga whakaahua.

E whakaatu ana te kaha o ēnei whanaungatanga kei te honohono katoa ēnei āhuatanga i roto i te ahurea Māori. Mō te nuinga o te Māori, kei roto te reo Māori i tō rātau ahurea, hei tauira, te mōhio ki tō rātau whakapapa, te hono ki tō rātau marae, me te uru ki ngā mahi ahurea o ēnei rā. E arotahi ana ngā whanaungatanga i te wāhi o te reo hei kaupapa taketake nō te ahurea Māori.

Kei raro anō ngā whanaungatanga ngoikore ake, ahakoa hira tonu, i awenga i te matataunga reo me tōna whakamahinga, me ētahi atu ine. Otirā, he whanaungatanga kaha i waenga i te matataunga reo me ngā ine mātauranga, pēnei i te whakaurunga ki te mātauranga reo Māori me te tohu mātauranga teitei rawa. He whanaungatanga anō i waenga i te whakamahinga o te reo Māori i te kāinga me ngā ine whānau pēnei i:

 • ngā tamariki e noho ana i te kāinga
 • ngā tamariki kei te whakaurua i te mātauranga reo Māori
 • te nui o te whānau.

Engari ehara ngā ine pāpori me te oha-pori i te hono kaha ki te matataunga me te whakamahinga o te reo Māori. Hei tauira, ko te tikanga o tēnei ko ngā Māori whai moni whiwhi iti he ōrite te kōrero i te reo ki ērā whai moni whiwhi nui. Otirā, ko te hunga māuiui he ōrite anō te reo ki ngā taumata katoa ki te hunga hauora.

He whanaungatanga kaha i waenga i te matataunga reo Māori, tōna whakamahinga me te taipakeke. Otirā, ko ngā pakeke Māori ake (55+) he mōhio, tino mōhio ake rānei ki te reo i ngā Māori tamariki ake. 

Tirohia Te Kupenga 2013 mō te matapaki hōhonu ake mō tēnei whanaungatanga.

He tino hono o te reo Māori ki te ahurea me te tuakiri

He nui ake te matataunga i waenga i a rātau ko te reo Māori tō rātau reo tuatahi

I roto i ngā pakeke Māori ko te reo Māori te reo tuatahi (38,000), he hautoru (32 ōrau) he pai rawa atu te reo, ā, neke atu i te haurua (52 ōrau) he pai rawa atu, he pai rānei te kōrero i te reo. Iti ake i te 10 ōrau he mōhio ki te kōrero i ētahi kupu, rerenga kōrero ruarua anake. Ka whakataurite ki te 7 ōrau o ngā pakeke Māori ko te reo Ingarihi tō rātau reo tuatahi he pai rawa atu, he pai rānei te reo Māori, ā, he whā haurima kāore i te tino pai te reo, he ruarua anake rānei ngā kupu, rerenga kōrero rānei.

He hononga anō o tō te reo Māori hei reo tuatahi ki te whakamahinga nui ake o te reo. O te hunga ko te reo tō rātau reo tuatahi, 79 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te itinga rawa i te kāinga, ā, 82 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te itinga rawa i waho o te kāinga. Mō te hunga ko te reo Ingarihi tō rātau reo tuatahi, he 33 ōrau te ōwehenga ki ia wāhanga.

Kauwhata, Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia ana i te kāinga, i waho o te kāinga, mā te reo tuatahi, Pipiri–Hereturikōkā 2013.  

Ko te hira rawa o te ahurea Māori ki te tangata, ko te kaha ake atu o tōna kōrero i te reo Māori

Ko ngā Māori he mea nui ki a rātau te whai wāhi ki te ahurea Māori he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te tūpono o te kōrero i te reo Māori, ki ērā he iti ake te hira o te ahurea Māori ki a rātau. He haurua o ngā pakeke Māori 124,000 i kī he mea tino nui ki a rātau te whai wāhi ki tō rātau ahurea Māori he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te reo, ā, he 22 ōrau te hunga i kī he mea āhua nui ki a rātau me te 11 ōrau i kī he mea nui ki a rātau.

He iti noa iho ngā tāngata o te 37,000 pakeke Māori i kī kāore ōna pānga te whai wāhi ki te ahurea Māori he mōhio ki te kōrero i te reo Māori. Tata ki te katoa o rātau i kī kāore ōna pānga te ahurea Māori he iti nei te mōhio ki ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei (76 ōrau), he mōhio rānei ki ngā mea māmā noa iho (18 ōrau).

Kauwhata, Ko te kaha o te kōrero i te reo Māori, mā te taumata o te kaha me te hiranga o te whai wāhi ki te ao Māori, Pipiri–Hereturikōkā 2013.  

Ko te hira rawa o te ahurea reo Māori ki te tangata, ko te kaha ake atu o tōna kōrero i te reo Māori i roto, i waho rānei o te kāinga.

O te hunga i kī he mea tino nui te whai wāhi ki te ahurea Māori, 64 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te kāinga. Ka whakatauritea tēnei ki te 27 ōrau o te hunga i kī he mea nui, me te 34 ōrau i kī kāore ōna pānga.

O ngā Māori i kī he mea tino nui te whai wāhi ki te ahurea Māori, 66 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i waho o te kāinga. Ka whakatauritea tēnei ki te 44 ōrau o te hunga i kī he mea āhua nui, me te 10 ōrau i kī he paku nei ōna pānga.

He hononga kaha tō te mōhio ki te pepeha me te reo Māori

He kaha te whanaungatanga o te mōhio ki ngā āhuatanga o te pepeha me te matataunga reo me tōna whakamahinga.

Ko ngā pakeke Māori e mōhio ana ki ngā āhuatanga e whitu o tā rātau pepeha (iwi, hapū, maunga, awa, tipuna, waka, marae tipuna) i te nuinga o te wā he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te kōrero i te reo Māori ki ērā he iti ake te mōhio ki aua āhuatanga. O te hunga i te mōhio ki ngā āhuatanga katoa o tā rātau pepeha, 44 ōrau he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te kōreo i te reo, ā, he 7 ōrau o rātau he mōhio ki ngā āhuatanga e ono, iti ake rātau o tā rātau pepeha.

Ko ngā pakeke Māori kāore i paku mōhio ki tā rātau pepeha ko te nuinga o rātau kāore i te tino pai tō rātau reo (14 ōrau) me ērā he ruarua anake ngā kupu, rerenga kōrero rānei e mōhio ana rātau (80 ōrau).

Ko ngā pakeke Māori i te mōhio ki ngā āhuatanga katoa o tā rātau pepeha he nui ake te tūponotanga ki te kōrero i te reo Māori i roto me waho o te kāinga ki ērā kāore i te mōhio. O te hunga he mōhio ki te katoa o tā rātau pepeha, 62 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i roto i te kāinga, ā, 64 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i waho o te kāinga. Ka whakataurite ki te 16 ōrau o te hunga he iti ake te mōhio ki ngā āhuatanga o tā rātau pepeha – mō roto me waho o te kāinga.

Ko te hunga whakauru ki ngā mahi ahurea o ēnei rā ko te tikanga he matatau ki te reo Māori

Ko ngā pakeke Māori ka whakauru ki ngā mahi ahurea o ēnei rā ko te tikanga he pai rawa atu, he pai, he āhua pai rānei te reo Māori ki ērā kāore e whakauru.

Ko te pānui maheni Māori, te whakarongo ki te reo irirangi Māori, te haere ki tētahi hui ngā mahi whai i te hunga matatau ki te reo nui rawa.

Kauwhata, Ko te kaha o te kōrero o te reo Māori, mā te whai wāhi ki ngā mahinga ahurea, Pipiri–Hereturikōkā 2013.

Engari, ko te āhua nei kāore he aukatinga ki te whakauru ki ngā mahi ahurea mēnā kāore koe i te tino mōhio ki te reo Māori. Hei tauira, e toru hauwhā (73 ōrau) o ngā pakeke Māori i mātakitaki i tētahi whakaaturanga pouaka whakaata Māori he māmā noa iho tō rātau mōhio ki te reo.

He hononga kaha tō mātāwaka kotahi ki te reo Māori

O ngā pakeke Māori i kī he Māori anake rātau, e 135,500 (68 ōrau) he mōhio ki ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga reo Māori rānei. He mea waihanga tēnei tatau i te 17 ōrau he pai, he pai rawa atu rānei te reo, 17 ōrau he āhua pai te reo, ā, 34 ōrau kāore i tino pai te reo.

O te hunga i kī he nui atu i te kotahi ō rātau mātāwaka, 45 ōrau he mōhio nui atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga reo Māori rānei, tae atu ki te 6 ōrau he pai rawa atu, he pai rānei te reo.

Ko te hunga Māori anake ko te tikanga he nui ake te kōrero Māori i roto me waho o te kāinga tēnā i te hunga whai mātāwaka maha. He haurua o rātau he Māori anake he kōrero Māori i ētahi wā ki tētahi tangata i roto i tō rātau kāinga. Kei roto i tēnei ōwehenga ko te 13 ōrau he ōrite te kōrerohia o te reo ki tētahi atu reo, nui ake rānei ki tētahi tangata. O te hunga mātāwaka maha, 27 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te kāinga, tae atu ki te 4 ōrau he ōrite te kōrerohia o te reo Māori, nui ake rānei.

Ko te hunga Māori anake ko te tikanga he nui ake te whakamahi i te reo Māori i waho o te kāinga tēnā i te hunga whai mātāwaka maha. I whakaaturia e te rangahau he 50 ōrau i te itinga rawa he kōrero Māori i ētahi wā, tae atu ki te 20 ōrau he ōrite, he nui ake rānei te kōrerohia o te reo. Mō te hunga whai mātāwaka maha ko ēnei ōwehenga taurite he 27 ōrau me te 7 ōrau.

Ka pā te matataunga kōrero i te reo Māori ki te mātauranga

Ka pā te whakauru ki te mātauranga reo Māori ki te matataunga

I roto i te horopaki o Te Kupenga, ko te mātauranga reo Māori ko te kōhanga reo, kura kaupapa/wharekura me te wānanga. Otirā, 134,000 (28 ōrau) ngā pakeke Māori i whakauru ki tētahi āhuatanga o te mātauranga reo Māori:

 • 60,500 (13 ōrau) kei te kōhanga reo
 • 29,000 (6 ōrau) kei te kura kaupapa
 • 16,500 (4 ōrau) kei te kōhanga reo me te kura kaupapa 
 •  79,500 (18 ōrau) kei te wānanga.

Ko ngā pakeke Māori i whakaurua ki ngā momo mātauranga reo Māori e toru he 7,000 te maha.

He pānga o te whakaurunga atu ki tētahi momo mātauranga reo Māori – otirā te kōhanga reo me te kura kaupapa – ki te matataunga mōhio ake ki te kōrero i te reo Māori. He haurua o ērā i whakauru ki roto i te kōhanga reo me te kura kaupapa he pai rawa atu, he pai rānei te reo, ā, he 92 ōrau he mōhio nui atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

Mō ngā pakeke Māori i whakauru anake ki roto i te kōhanga reo, kura kaupapa rānei, 19 ōrau he pai rawa atu, he pai rānei te reo, ā, 92 ōrau he mōhio nui atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

O ngā pakeke Māori kāore i whakauru atu ki te mātauranga reo Māori, e 6 ōrau he pai rawa atu, he pai rānei te reo, ā, he iti ake i te haurua (46 ōrau) he mōhio nui atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

Ko te tikanga ko ngā pakeke Māori i whakaurua atu ki te mātauranga reo Māori, he nui ake te kōrero Māori ki tētahi atu i tō rātau kāinga tēnā ki te hunga kāore i whakaurua atu. O te hunga i whakaurua ki tētahi momo mātauranga reo Māori, 64 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i roto i te kāinga. Ka whakatauritea tēnei ki te 27 ōrau o te hunga kāore i whakaurua ki tētahi momo mātauranga reo Māori.

Kauwhata, Ko te kaha o te kōrero i te reo Māori, mā te taumata o te kaha me te urunga ki ngā kura Māori, Pipiri–Hereturikōkā 2013.

Ka pā ngā tohu mātauranga teitei ki te matataunga reo nui ake

Ko ngā pakeke Māori whai tohu mātauranga teitei, pēnei i tētahi tohu pōkairua taumata 5, 6 rānei, he tohu paetahi, teitei ake rānei, ko te tikanga he pai rawa atu ake, he pai ake, he āhua pai ake rānei tō rātau reo Māori i te hunga whai tohu mātauranga iti iho.

O ngā Māori whai tohu paetahi, teitei ake rānei, he 19 ōrau he pai rawa atu, he pai rānei tō rātau reo. Ka whakataurite tēnei ki te 16 ōrau o rātau he whai tohu pōkairua taumata 5, 6 rānei, he 8 ōrau o rātau he whai tiwhikete taumata 1–4, me te 10 ōrau o rātau kāore he tohu. Engari, ko ngā ōwehenga whānui o te hunga he kōrero Māori i ētahi wā (he nui atu i te mōhio i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei) he āhua ōrite ahakoa te taumata o te tohu mātauranga.

He hāngai te whakamahinga o te reo i te kāinga ki ngā āhuatanga o te whānau

He nui ake te whakamahinga o te reo Māori mēnā he tamariki kei roto i te kāinga

Mēnā he tamariki kei te kāinga ko te tikanga ka nui ake te matataunga o te reo. O ngā Māori he whai tamariki i te kāinga, 58 ōrau he momo matataunga ki te kōrero i te reo Māori (neke atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei), ka whakataurite ki te 53 ōrau o rātau kāore he tamariki i roto i te kāinga.

Ehara i te mea ohorere, engari he hononga kaha i waenga i te whai tamariki i roto i te kāinga me te whakamahinga nui ake o te reo. O ngā pakeke Māori whai tamariki i roto i tō rātau kāinga, 46 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te kāinga, tae atu ki te 11 ōrau he ōrite te kōrerohia o te reo Māori, nui ake rānei. Mō te hunga kāore he tamariki i te kāinga he 25 ōrau me te 5 ōrau ngā ōwehenga taurite.

Kauwhata, Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia ana i te kainga, mā ngā tāngata e noho ana i te kāinga, Pipiri–Hereturikōkā 2013.  

Ko te hunga whai tamariki i whakaurua ki te mātauranga reo Māori he nui ake te kōrero i te reo Māori

Ko te hunga whai tamariki i whakaurua ki te mātauranga reo Māori he kaha ake te whakamahi i te reo i te kāinga. I tino kitea tēnei i te hunga whai tamariki i whakaurua ki te kōhanga reo, kura kaupapa rānei, tēnā i te hunga whai tamariki kāore i te whai mātauranga reo Māori.

O te hunga whai tamariki i whakaurua ki te kura kaupapa, 78 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i roto i te kāinga, tae atu ki te 35 ōrau he ōrite te kōrero i te reo, nui ake rānei. He ōrite ngā ōwehenga mō te hunga whai tamariki i te kōhanga reo: he 70 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te kāinga, tae atu ki te 25 ōrau he ōrite te kōrero i te reo, nui ake rānei.

Ko te nuinga (62 ōrau) o ngā Māori kāore i whakaurua ā rātau tamariki te mātauranga reo Māori kāore i paku kōrero i te reo i te kāinga, ā, 33 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā, ā, he 5 ōrau he ōrite te kōrerohia, nui ake rānei.

He whanaungatanga tō te nui o te whānau ki te whakamahinga nui ake o te reo

Ko te nui rawa atu o te whānau o te tangata, ko te tikanga ka nui ake te whakamahinga o te reo Māori i te kāinga. O te hunga he 51 tāngata, neke atu rānei i roto i tō rātau whānau, 44 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te itinga rawa i te kāinga, tēnā i te 31 ōrau o ngā pakeke Māori he rima tāngata, iti ake rānei i roto i te whānau.

Kauwhata, Ko te nui o te reo Māori e kōrerohia ana i te kāinga, mā te nui o te whānau, Pipiri–Hereturikōkā 2013.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+