Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Ko te kōhanga reo me te kura kaupapa kei te whakatō i te ora ki te reo – pānui pāpāho

View this page in English

He haurua o te Māori i whakaurua ki te kōhanga reo me te kura kaupapa he pai, he pai rawa atu rānei te kōrero i te reo Māori, hei tā Tatauranga Aotearoa i tēnei rā.

He pūrongo hou a Ka mārō te aho tapu, ka tau te korowai mō te reo Māori e whakamahi ana i ngā kōrero i kohia i roto Te Kupenga 2013, arā, tā mātau rangahau mō te oranga Māori.

"E whakaatu ana ēnei kōrero hou i te whanaungatanga i waenga i te matatauranga reo me te whakamahi i te reo. He tautoko nui tēnei i ngā kōrerorero mō ngā rautaki anamata mō te whakarauora i te reo Māori," hei tā te kaiwhakahaere tauanga ā-kāinga a Diane Ramsay.

E whakaū ana te pūrongo i te hononga kaha o te matatauranga reo Māori me tana whakamahinga ki te whai wāhitanga ki te ao Māori mā te whakamārama i te whanaungatanga i waenga i te reo me ētahi atu āhuatanga o te ao Māori, pēnei i te tuakiri iwi.

Hei tauira, o ngā Māori tino mōhio ki tā rātau pepeha, e 62 ōrau he kōrero Māori i ētahi wā i te itinga rawa i roto i te kāinga, tēnā i te 16 ōrau o rātau he iti ake te mōhio ki tā rātau pepeha.

Ka kitea te pānga o te whai tamariki i roto i te kāinga ki te whakamahinga nui ake o te reo i roto i te kāinga. Ko te hunga whai tamariki i roto i te kāinga he rua pū ake te tūponotanga o te kōrero i te reo tēnā i te hunga kāore he tamariki.

"E pūmau ana a Tatauranga Aotearoa kia whiwhi a Aotearoa i ngā mōhiohio e taea ai e ia te tipu me te whaihua, ā, ko te whakahiato i ngā mōhiohio mō te Māori he wāhanga nui o tērā. E whirinaki ana mātau ki ngā tāngata o Aotearoa kia tukuna mai ā rātau kōrero ki a mātau. Mei kore ake rātau, i taea mātau te whakahoki i ēnei kōrero hōhonu mō te oranga Māori," te kī a Ms Ramsay.

Tirohia te roanga o ngā otinga i www.stats.govt.nz/tekupenga.

Ka mutu

Mō ngā pātai a te hunga pāpāho, tae ki ngā uiuinga reo Māori, reo Ingarihi rānei, whakapā ki a: Emily Marden, Te Whanganui-a-Tara 04 931 4600, Īmēra: info@stats.govt.nz

Nā Liz MacPherson Kaitatau Kāwanatanga i whakamana, i  2 Whiringa-ā-nuku 2014

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Top
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+