Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Āpitihanga 1 – Ko ngā raraunga me ngā whakamāramatanga

View this page in English

Ko ngā raraunga mai i Te Kupenga

Me he kupenga hao ika, koinei te kupenga hao tangata.

Pērā anō i ngā tīpuna i hao ika hei whāngai i te iwi, i hao kōrero a Te Kupenga hei whāngai i ngā mōhiotanga me te ārahi i ngā whakatau tikanga.

I ahu mai ngā raraunga mō tēnei pūrongo i Te Kupenga 2013. He rangahau a Te Kupenga mō te oranga o te Māori. Kei roto ko ngā tātai e pā ana ki te tirohanga Māori ki te oranga ahurea, tae atu ki te wairuatanga, tikanga, whanaungatanga, me te reo Māori. Kei roto anō i te rangahau ko ngā tātai oranga pāpori me te ōhanga whānui, pēnei i ngā mahi whai utu, utu kore rānei, whai wāhitanga ki te iwi, me āhua hauora aromatawai whaiaro. Ko tā ngā ine he whakaatu i te tirohanga whānui o te oranga pāpori, ahurea me te ōhanga o te Māori i Aotearoa i te tau 2013.

Kei Te Kupenga 2013 (wāhanga kounga raraunga) ētahi atu kōrero.

Ko ngā whakamāramatanga

Ānei ētahi atu whakamāramatanga o ngā tātai me ngā kupu matua kei roto i tēnei pūrongo.

Marae tipuna: He kohinga whare, wāhi hoki te marae nō tētahi iwi, hapū, whānau rānei e hono atu ai te tangata i te mea nō reira ōna mātua, kuia, koroua, tipuna rānei. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu mōhio ki tō rātau marae mō ngā haere ki tētahi o ō rātau marae tipuna.

Momo whānau: te hanganga a te whānau i roto i ngā kāinga. Ko te pūtake o tēnei tātaitanga ko te taumata 1 o te New Zealand Classification of Family Types 2008. Kua whakamahia e te pūrongo nei ngā karangatanga e toru i roto i te āwhata, me tētahi karangatanga tuawhā mō ngā tangata kāore i roto i te whānau.

 • He tokorua kāore he tamariki – he tokorua kāore he tamariki, he tokorua whai tamariki kāore e noho ana i te kāinga rānei
 • He tokorua whai tamaiti/tamariki – he tokorua me tā rāua tamaiti/ ā rāua tamariki e noho ana ki tā rāua taha
 • He matua kotahi whai tamaiti/tamariki – kotahi te pakeke me te tamaiti/ngā tamariki e noho ana ki tāna taha
 • Kāore i roto i te whānau – he tangata e noho tahi ana, he tangata e noho ana ki ngā hoanoho rānai.

Māori: ko te whakamārama mō te kaupapa o Te Kupenga, he tangata ēnei he mātāwaka Māori, he uri Māori rānei ō rātau.

Mātāwaka – te rōpū, ngā rōpū rānei e whai pānga, i ahu mai rānei te tangata. Ko te mātāwaka he tātai i te pānga ahurea, engari ehara i te momo iwi, kāwai whakaheke, iwi tūturu, kiriraraunga rānei. Ko te mātāwakatanga kei te tangata anō mō tērā, ā, ka taea te tūhono ki ngā rōpū mātāwaka maha.

Tirohia te New Zealand Standard Classification of Ethnicity 2005 mō ētahi atu kōrero.

Uri Māori – he uri Māori te tangata mēnā he whakapapa Māori ōna; arā, he Māori te matua ā-toto, te kuia/koroua, kuia/koroua tuarua, aha atu, aha atu.

Tirohia Māori Descent – Standard Classification mō ētahi atu kōrero.

Marae: he whakanōhanga nō neherā i ahu mai i te rāwhiti o Te Moananui-a-Kiwa, mō ngā kaupapa ā-iwi, whakapono hoki/rānei. I te nuinga o ngā marae o Poronihia i whakarērea ngā marae i te taenga atu o te whakapono Karaitiana engari kei te noho tapu tonu i ēnei rā. Engari, i Aotearoa, he āhuatanga tino nui te marae ki ngā mahi o ia rā e whakanuihia ana ngā tikanga Māori, e kōrerohia ai te reo Māori, e eke ai ngā herenga i waenga iwi, e whakahaerehia ai ngā tikanga nui, pēnei i te pōhiri manuhiri me ngā tangihanga.

Kua whanake haere te marae i roto i te wā, ā, ko te marae ināianei he marae tipuna i roto i te iwi, tae atu ki ngā marae kāore he whakapapa, hei tauira ko ngā marae i whakatūhia e ngā kura, e ngā rōpū tāone, me ngā hāhi, e huihui ai, e whakawhitiwhiti ai hoki te tangata mā ngā tikanga Māori. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu mēnā kua tae ki tētahi marae.

Mātauranga reo Māori: i whakaako ngā tauira i ngā marautanga i roto i te reo Māori mō te haurua o te wā, neke atu rānei. I roto i te horopaki o Te Kupenga, ko te mātauranga reo Māori ko te kōhanga reo, kura kaupapa/wharekura me te wānanga.

Pepeha: he kōrero mō te tuakiritanga o te Māori e whakaahua ana i tō iwi, maunga, awa/roto, me te ingoa o tō marae, hapū, waka hoki. Ko te pepeha te tikanga ā-waha e tūhono ai i te tangata ki te tangata, ki te whenua me ngā wāhi. He tikanga hoki tēnei e whakamārama ai te tangata i a ia anō i te reo Māori. I tonoa anō ngā kaiwhakautu mēnā i te mōhio anō rātau ko wai tō rātau iwi, hapū, maunga, waka, awa, tipuna, ēnei mea katoa rānei.

Reo tuatahi: ko te reo i akona i te tamarikitanga, ā, e mārama tonu ana.

Te matatau ki te reo Māori: he aromatawai whaiaro nā te kaiwhakautu i tōna mōhio ki te kōrero, te mārama, te pānui, me te tuhi i te reo Māori. I whakamahia ēnei pātai i roto i Te Kupenga ki te whakataurite atu ki te Tirohanga ki te Oranga o te Reo Māori o te tau 2001. I whakaurua ngā kaiwhakautu i a rātau anō ki tētahi o ngā rōpū e rima e whai ake:

He pēhea tō kaha ki te kōrero Māori i ngā āhuatanga o ia rā?

 1. he pai rawa atu (ka taea te kōrero mō te nuinga o ngā kaupapa i te reo Māori)
 2. he pai (ka taea te kōrero mō ngā kaupapa maha i te reo Māori)
 3. he āhua pai (ka taea e au te kōrero mō ētahi kaupapa i te reo Māori)
 4. kāore i te tino pai (ka taea te kōrero mō ngā kaupapa ngāwari anake i te reo Māori)
 5. kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

Te tūhononga ki te tūrangawaewae: ko ngā kaiwhakautu i te mōhio ki tō rātau ake marae ka mutu i kī anō koinei tō rātau tūrangawaewae i pātaihia hoki rātau he pēhea ki a rātau tō rātau tūhononga ki tō rātau tūrangawaewae. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu i te mōhio ki tō rātau marae mō ngā haere ki taua marae.

Tūrangawaewae – he āhuatanga Māori e tohu ana i tētahi wāhi hei tūnga, hei kāinga hoki mō te tangata. He wāhi ahurea whakahirahira e mana ai tō tū i te mea nō reira tō iwi. Ko ētahi atu kupu e whakamahia ana e te Māori ko te papakāinga, wā kāinga rānei, engari he ōrite anō te tikanga o ēnei kōrero – he wāhi anō tēnei e tūhono ai te tangata.

Tūnga hunga mahi: te tūnga o te kaiwhakautu i roto i te hunga mahi i roto i tētahi o ngā rōpū e toru: whai mahi, kore mahi, kāore i te whai wāhi ki te hunga mahi rānei. Ko te pūtake o tēnei tātai ko te New Zealand Standard Classification of Labour Force Status 1999, ā, i kī atu ki te tūnga o te tangata i roto i ngā wā.

Whiwhinga moni ā-tangata: ko te whiwhinga moni a te kaiwhakautu i mua i te tāke i ngā 12 marama kua pahure. I kohikohia i tētahi rōpū ā–whiwhinga moni ehara i te take moni whiwhi tūturu.

Ko te pūtake o tēnei tātai ko te New Zealand Standard Classification of Income Bands 1999, ā, ka whakarōpūhia ngā karangatanaga 16 o taua āwhata kia whā.

 • $30,000 iti iho
 • $30,001–$70,000
 • $70,001–$100,000
 • $100,001 neke atu.
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+