Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Te Kupenga 2013 (te reo Māori) – i whakatikangia
Embargoed until 10:45am  –  06 May 2014
Ngā whakamāramatanga

View this page in English

Mō Te Kupenga

Ko Te Kupenga te rangahau tuatahi a Tatauranga Aotearoa mō te oranga o te Māori. Ko tā te rangahau he whakaatu i te tirohanga whānui o te oranga pāpori, ahurea me te ōhanga o te Māori i Aotearoa. I tua atu i ngā tātai oranga pāpori me te ōhanga, ka tuku kōrero anō a Te Kupenga mai i tētahi tirohanga ao Māori. Kei roto i tēnei ko ngā kōrero mō te oranga o te reo Māori.

Ngā whakamāramatanga atu anō

Ānei ētahi atu whakamāramatanga o ngā tātai me ngā kupu matua kei roto i tēnei whakaputanga.

Marae tipuna: he marae, wāhi whakahuihui e whai pānga ai te kaiwhakautu i te mea nō reira tō rātau whānau, kuia, koroua hoki, tūpuna rānei. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu mēnā kua tae ki tētahi o ō rātau ake marae.

Te tūhononga ki te tūrangawaewae: ko ngā kaiwhakautu i te mōhio ki tō rātau ake marae ka mutu i kī anō koinei tō rātau tūrangawaewae i pātaihia hoki rātau he pēhea ki a rātau tō rātau tūhononga ki tō rātau tūrangawaewae. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu i te mōhio ki tō rātau marae mō ngā haere ki taua marae.

Tūrangawaewae – he āhuatanga Māori e tohu ana i tētahi wāhi hei tūnga, hei kāinga hoki mō te tangata. He wāhi ahurea whakahirahira e mana ai tō tū i te mea nō reira tō iwi. Ko ētahi atu kupu e whakamahia ana e te Māori ko te papakāinga, wā kāinga rānei, engari he ōrite anō te tikanga o ēnei kōrero – he wāhi anō tēnei e tūhono ai te tangata.

Te whai pānga ki te whānau: he tātai i te whai pānga ā-tangata. He kōrero mō te pānga ā-kanohi ki te whānau kei tētahi atu whare. Ko te pānga ā-kanohi ehara i te pānga ā-rorohiko, pēnei i te kamera tuihono, hui ataata rānei. I tātaihia anō e te rangahau te whakapā ā-kanohi kore, arā, ā-waea (te waea, patowaea, waea ataata), ipurangi (īmēra, karere inamata, rūma whakawhiti, kamera tukutuku, Skype), me te mēra.

Tautoko ahurea: he pēhea te ngāwari, te uaua mō tētahi kaiwhakautu ki te kimi i tētahi tangata ki te āwhina i a ia me ngā tikanga ahurea, pēnei i te haere ki tētahi tangihanga, te whaikōrero i tētahi hui, te karakia rānei i tētahi taonga. Ka taea e ngā kaiwhakautu te tīpako mai i te:

 • tino māmā
 • māmā
 • māmā i ētahi wā, uaua i ētahi wā
 • uaua
 • tino uaua.

Māori: ko te whakamārama mō te kaupapa o Te Kupenga, he tangata ēnei he mātāwaka Māori, he uri Māori rānei ō rātau.

Mātāwaka – te rōpū, ngā rōpū rānei e whai pānga, i ahu mai rānei te tangata. Ko te mātāwaka he tātai i te pānga ahurea, engari ehara i te momo iwi, kāwai whakaheke, iwi tūturu, kiriraraunga rānei. Ko te mātāwakatanga kei te tangata anō mō tērā, ā, ka taea te tūhono ki ngā rōpū mātāwaka maha.

Tirohia te New Zealand Standard Classification of Ethnicity 2005 mo ētahi atu kōrero.

Uri Māori – he uri Māori te tangata mēnā nō te iwi Māori o Aotearoa ia; ka mutu ka pā anō tēnei ki ngā uri o tēnei momo tangata.

Tirohia Māori Descent – Standard Classification mo ētahi atu kōrero.

Marae: he āhuatanga nō nehe rā tēnei nō Te Moananui a Kiwa e ora tonu ana i roto i te ao Māori. E kitea whānuitia ana te marae puta noa i Te Moananui-a-Kiwa, mai i ngā Kuki Airani ki Tahiti me ngā moutere Marquesas. Ko te maha o ēnei he tūāhu tawhito, ā, ko ngā tohunga matua anake i āhei ki te haere ki reira. Engari i Aotearoa, he wāhi huihuinga te marae nō ngā tāngata katoa. Kei reira ngā momo huihuinga mō te marea – ngā whakanuitanga, ngā poroporoaki me ngā tangihanga. Kua huri te āhua o te marae i roto i te wā, kua whakatū marae, wāhi huihui kaupapa Māori hoki ngā kura, ngā rōpū hapori taone, ngā hāhi, me ngā whare tiaki taonga. I pātaihia anō ngā kaiwhakautu mēnā kua tae ki tētahi marae.

Pepeha: he kōrero mō te tuakiritanga o te Māori e whakaahua ana i tō iwi, maunga, awa/roto, me te ingoa o tō marae, hapū, waka hoki. Ko te pepeha te tikanga ā-waha e tūhono ai i te tangata ki te tangata, ki te whenua me ngā wāhi. He tikanga hoki tēnei e whakamārama ai te tangata i a ia anō i te reo Māori. I tonoa anō ngā kaiwhakautu mēnā i te mōhio anō rātau ko wai tō rātau iwi, hapū, maunga, waka, awa, tipuna, ēnei mea katoa rānei.

Rohe: e ai ki ngā rohe kaunihera, ā, he whakarōpū pēnei mō ngā take tātaritanga.

 Te whakataurite i ngā rōpū rohenga a Te Kupenga ki ngā rohe kaunihera
 Whakarōpūtanga a Te Kupenga  Rohe kaunihera 
 Te Taitokerau  Te Taitokerau
 Tāmaki Makaurau  Tāmaki Makaurau 
 Waikato  Waikato 
 Te Waiariki  Te Waiariki 
 Tūranganui-a-Kiwa/Te Matau-a-Mauī  Tūranganui-a-Kiwa
   Te Matau-a-Mauī
 Taranaki/Manawatū-Whanganui  Taranaki
   Manawatū-Whanganui
 Te Whanganui-a-Tara  Te Whanganui-a-Tara  
 Waitaha  Waitaha 
 Te Nuinga Atu o Te Waipounamu  Te Tai Poutini
   Ōtākou
   Murihiku
   Te Tauihu

Te matatau ki te reo Māori: he aromatawai whaiaro nā te kaiwhakautu i tōna mōhio ki te kōrero, te mārama, te pānui, me te tuhi i te reo Māori. I whakamahia ēnei pātai i roto i Te Kupenga ki te whakataurite atu ki te Tirohanga ki te Oranga o te Reo Māori o te tau 2001. I whakaurua ngā kaiwhakautu i a rātau anō ki tētahi o ngā rōpū e rima e whai ake, mō ngā pātai e whā:

He pēhea tō kaha ki te kōrero Māori i ngā āhuatanga o ia rā?

 1. he pai rawa atu (ka taea te kōrero mō te nuinga o ngā kaupapa i te reo Māori)
 2. he pai (ka taea te kōrero mō ngā kaupapa maha i te reo Māori)
 3. he āhua pai (ka taea e au te kōrero mō ētahi kaupapa i te reo Māori)
 4. kāore i te tino pai (ka taea te kōrero mō ngā kaupapa ngāwari anake i te reo Māori)
 5. kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

He pēhea tō kaha ki te mārama i te reo Māori e kōrerotia ana?

 1. he pai rawa atu (ka taea te mārama i te nuinga o ngā kaupapa i kōrerotia i te reo Māori)
 2. he pai (ka taea te mārama i ngā kaupapa maha i kōrerotia i te reo Māori)
 3. he āhua pai (ka taea te mārama i ētahi kaupapa i kōrerotia i te reo Māori)
 4. kāore i te tino pai (ka taea te mārama i ngā kaupapa ngāwari anake i te reo Māori)
 5. kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

He pēhea tō kaha ki te pānui i te reo Māori me te mōhio?

 1. he pai rawa atu (ka taea te pānui i te nuinga o ngā kaupapa i te reo Māori)
 2. he pai (ka taea te pānui i ngā kaupapa maha i te reo Māori)
 3. he āhua pai (ka taea te pānui i ētahi kauapapa i te reo Māori)
 4. kāore i te tino pai (ka taea te pānui i ngā kaupapa ngāwari anake i te reo Māori)
 5. kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

He pēhea tō kaha ki te tuhituhi i te reo Māori me te mōhio?

 1. he pai rawa atu (ka taea te tuhituhi i te nuinga o ngā kaupapa i te reo Māori)
 2. he pai (ka taea te tuhituhi i ngā kaupapa maha i te reo Māori)
 3. he āhua pai (ka taea te tuhi i ētahi kaupapa i te reo Māori)
 4. kāore i te tino pai (ka taea te tuhituhi i ngā kaupapa ngāwari anake i te reo Māori)
 5. kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

Te whakamahi i te reo: ko ngā kaiwhakautu i tātai i tō rātau mōhio ki te reo Māori mai i te 1 ki te 4 i pātaihia anō ētahi pātai āmiki ki a rātau mō ngā wāhi i whakamahia e rātau te reo Māori. Kāore i pātaihia aua pātai āmiki ki te hunga i kī 'kāore i tua atu i ētahi kupu torutoru, i ētahi rerenga kōrero noa iho' tō rātau mōhio.

I pātaihia ngā kaiwhakautu mō tā rātau whakamahi i te reo Māori i waho, i roto hoki i te kāinga. Ka taea e ngā kaiwhakautu te tīpako mai i te:

 • kāore he reo Māori
 • ētahi reo Māori
 • he rite tonu te nui onga reo e rua (tētahi atu reo rānei)
 • ko te reo Māori te nuinga
 • he reo Māori te katoa.

Whakapapa: he kupu e kōrero ana mō te kāwai whakaheke o te whānau.

Te oranga o te whānau: he tātai whaiaro. I pātaihia ngā kaiwhakautu e pēhea ana tō rātau whānau. Ko ā rātau whakautu i tukua mai i tētahi tauine mai i te kore (0) ki te tekau (10), ā, ko te kore (0) kei te 'tino kino' ka mutu ko te tekau (10) he 'tino pai rawa atu'. Mō tēnei whakaputanga i whakarōpūhia ngā whakautu kia pēnei:

 • tino pai rawa atu (10)
 • tino pai (6–9)
 • pai, kāore i te pai rānei (5)
 • āhua pai (1–4)
 • tino kino (0).

Tirohia te papakupu raraunga a Te Kupenga mō tētahi rārangi whānui o ngā tāupetanga i roto i te rangahau.

 

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+