Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+

"He tātai whetū ki te rangi, ko te ira tangata ki te whenua." Ko te whakataukī tēnei i ārahi i a mātau i roto i ngā mahi Tatauranga 2006. Ko te Tatauranga te mana tatau kātipa i te maha o ngā iwi me ō rātau whare noho puta noa i Aotearoa, ā, ka whakahaeretia te Tatauranga i ia rima tau.

Ko ēnei e whai ake nei ko ngā whakamārama toipitopito ā-tatauranga i puta mai ai i te Tatauranga 2006 e pā ana ki te iwi Māori. Nō reira, ko te tūmanako nei ia, ka āwhina atu ēnei tatauranga i a koutou i roto i ō koutou ake hapori, mahi, whare wānanga, i hea, i hea rānei.

Māori are counted in two ways in the census: through ethnicity and through descent. QuickStats About Māori covers both of these measures. Māori ethnicity and Māori descent are different concepts – the former refers to cultural affiliation, while the latter is about ancestry. In 2006, there were 565,329 people who identified with the Māori ethnic group, and 643,977 people who were of Māori descent.

Information in this QuickStats is based on the census usually resident population count from New Zealand's 2006 Census of Population and Dwellings, held on 7 March 2006. This excludes New Zealand residents who were temporarily overseas on census night.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Top
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+